Sortiment

Grusbolaget i Karlstad AB

Säterivägen 3 653 41 KARLSTAD

 

Besöksadress: HYNBOHOLM

 

Tfn. 054 - 53 21 20

Fax. 054 - 53 23 20

info[a]grusbolaget.se

 

Vägbeskrivning:

 

Kör mot flygplatsen, strax innan

följ skylt mot Grustäkt och sedan

skylt mot Grusbolaget.

 

LÄNK TILL KARTA

 

GRUSBOLAGET. - DIN LEVERANTÖR AV GRUS OCH BERGMATERIAL.

 

Välkommen till Grusbolaget i Karlstad AB

SORTIMENT

MAKADAM

BERGKROSS

SAND & SPECIALSORTER

2-4 (körs från annan täkt)

0-16 (väggrus)

Fyllnadssand

4-8 (körs från annan täkt)

0-31,5 (bärlager)

Sorterad sand 0-4

8-16 (körs från annan täkt)

0-63

Mursand

16-32

0-90

Sättsand

80-125 (sorteras efter förfrågan)

0-125

Sorterad sand, 0-10

 

0-250

Sandningssand

 

 

Sandningssand, saltblandad

 

Stenmjöl 0-8

Natursingel, 12-18

 

 

Greensand & Dressand

 

 

Kullersten, osorterad

 

 

Travgrus, 0-10

makadam 8-12

MAKADAM 8-12

 

Berkross 0-40

BERGROSS 0-32

Mursand

MURSAND

Sedan skiftet 2012/2013 ingår vi i Värmlandsschakt som ett fristående dotterbolag. Tillsammans med Värmlandsschakts medlemmar har vi en mycket bra kapacitet att leverera material i Karlstad med omnejd.

Vi är medlemmar i organisationen SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri som är ett branschorgan som verkar för att främja kunskapen om bergmaterialindustrin och dess betydelse för vårt samhälle. SBMI håller också kurser för att öka kompetensen för verksamma i branschen.

Copyright © All Rights Reserved.